sugar apple

Mãng cầu dai

Jan, Jul, Aug, Sep, Dec

Star Apple

Vú sữa (Tím & Xanh)

Dec, Jan, Feb, Mar, Apr, May

Dragon Fruit

Thanh long

May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct

sapodilla

Sa-pô-chê

Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr, May

Kohala Longan

Nhãn hạt tiêu

Jul, Aug, Sep

Diamond River Longan

Nhãn lồng

Jun, Jul, Aug, Sep, Oct

BQ Longan

Nhãn Hawaii

Sep, Oct

Lychee

Vải

Jun, Jul

Thai Mango (Nam Dok Mai)

Xoài thái

May, Jun

Soursop

Mãng cầu xiêm

Jan, Feb, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

Wax Apple

Mận

Apr, May, Jun

Star Fruit

Khế ngọt

Jan, Feb, Mar, Sep, Oct, Nov, Dec

Guava

Ổi (Ổi Thái & Ổi Đài Loan)

Year Round

Jack Fruit

Mít (Mít Khô & Mít Ướt)

May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct